Podmínky ochrany osobních údajů

Poskytovatel – Mgr. Tomáš Bukovský, IČO: 704 12 651, sídlem Šaumannova 4399/1a, Brno 61500, je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00060062.

Uživatel webu může být v průběhu procházení tohoto webu požádán o dobrovolné zadání e-mailové adresy. Tímto zadáním uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu: e-mail, IP adresa a jiné údaje o zařízení. Poskytnutí údajů pro tyto účely není zákonným ani smluvním požadavkem a je tak dobrovolné. Souhlas se uděluje na dobu 5 let s tím, že může být kdykoliv odvolán.

Osobní údaje zadané uživatelem nejsou předávány žádné třetí straně. Fyzické uložení těchto dat je zajištěno na serverech poskytovatele webhostingu, firmy WEDOS Internet, a.s.

Při zadávání e-mailové adresy Uživatel dobrovolně souhlasí s tím, aby mu prostřednictvím poskytnutého kontaktu pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa) byla Poskytovatelem zasílána obchodní sdělení týkající se výrobků či služeb třetích stran. Frekvence těchto obchodních sdělení je maximálně 1x měsíčně. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat odhlášením odběru, a to způsobem popsaným v každém ze zasílaných sdělení.

Uživatel může Poskytovatele kdykoliv požádat o výmaz jeho kontaktních údajů z databáze. A to buď pomocí odkazu „Odhlásit“ v patičce odesílaných e-mailů, nebo na adrese bukovsky2[zavináč]volny.cz.